Hacı nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kabe ve Medine-i Münevvere önündeki hacılar
Hac ibadeti ve hacılar
İslam'ın beş şartından biri olan "Hacca gitme" ibadetini yerine getirmiş kişi: Hac ibadeti, Arabistan Yarımadası'nda kutsal Mekke Şehri ve çevresinde hac aylarında eda edilir. (M. A. Yüksel)


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Hacı olmak: Hacca gidip haccın gereklerini yapmış olmak, hacılık.
 • Hacı hanım: Hacca gitmiş kadın.
 • Hacı lokumu: Hacdan dönenlere "hoş geldin" kutlaması yapılırken, zemzem ve şerbetle sunulan lokum.
 • Hacılar bayramı: Kurban bayramı.


İlgili deyimler ve anlamları


Kabe önünde gözlüklü küçük bir çocuk hacı
Küçük hacı
İçinde hacı kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hacı ağa: (alay) Taşradan büyük kente gelip gösterişle para harcayan, para yiyen kimse.
 • Hacı ağalık etmek: Gereksiz yere, gösteriş olsun diye bol para harcamak.
 • (Birini) Hacı bekler gibi beklemek: (deyiminin anlamı) Büyük bir sabırsızlıkla beklemek.
 • Hacı fışfış: Araplar için kullanılan alaylı söz.
 • Hacı lokumu gibi uymak: Zaman ve durumlara hiçbir zorluk çekmeden uymak.
 • Hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı: İyi sandığımız kişinin gerçek kişiliğini gizlediği ve kötü kişi olduğu anlaşıldı.
 • Hacısı hocası: Kim varsa, herkes, hepsi.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde hacı sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke'ye dede dede olmaz gitmekle tekkeye: (atasözünün anlamı) Bir kimse, görünüşte ve biçimsel olarak yapmış olmakla, bir işi gerçek anlamda yapmış sayılmaz.
 • Hacı hacıyı Mekke'de (derviş dervişi tekkede) bulur: Aynı yolda ve amaçta olanlar, birbirleriyle o yolda buluşurlar.
 • Hacı Mekke'de, derviş tekkede (yakışır): Kişi, özel durumunun gerektirdiği yerde bulunmalı.
 • Hacıdan hocadan korkulur: Toplumun saygısını toplamış kişilerden kimi zaman beklenmedik kötülükler gelebilir.
( 0 soru/yorum )