Hac nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hac zamanında tavaf edilen Kabe
Hac
İslam'ın beş şartından biri olarak kamer takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce (kurban) ayında Mekke'de kurallarına uygun şekilde ihram denilen beyaz örtüye bürünerek Arafat'ta vakfe yapmak (bir müddet ayakta durmak) ve Kâbe'yi tavaf etmektir (etrafında 7 kez dönmektir): Orada apaçık ayetler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. (Al-i İmran, 97)
( 0 soru/yorum )