Öküz nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yeşil bir alanda uzun boynuzlu öküz
Öküz
 1. Hizmete ayrılan enenmiş (erkekliği giderilmiş) erkek sığır.
 2. Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş (hadım) edilmiş erkek sığır.
 3. (mecazi) Bön, görgüsüz ve yeteneksiz kimse.

 • Öküz arabası gibi: Çok yavaş.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "öküz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Öküz boyunduruğa bakar gibi: (deyiminin anlamı) Nefret ve kızgınlıkla.
 • Öküz öldü ortaklık bitti (bozuldu): İki yan arasındaki yakınlığın dayandığı neden yok olunca bu yakınlık da çözülür.
 • Öküze boyunduruğu kuyruğundan vurmak: Bir işi beceriksizce ve acemice yapmak.
 • Öküzü bacaya çıkarmak: Yapılması olanaksız bir işe girişmek.
 • Öküzü bıçağın yanına götürmek: Bir işi yaparken gereksiz yere zorluk çıkarmak.
 • Öküzün altında buzağı aramak: Olmayacak şeyleri bahane etmeye kalkmak.


İlgili atasözleri ve anlamları


Ahşap öküz arabası
Öküz arabası
İçinde "öküz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Öküze boynuzu yük olmaz: → Koça boynuzu yük değil.
 • Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz): (atasözünün anlamı)
  1. Kendisinden yararlanılamayacak kişiye, yararlanmak amacıyla eziyet edilmemelidir.
  2. Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir.
( 0 soru/yorum )