Onmadık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan: Derde düşenin başını vurduğu bir kapı olmuş, iflah olmayan dertlere, onmadık insanlara çare bulmuştu. (A. Gerger)
  2. Bereketsiz: Onmadık ağaç kış açar çiçeğini...
  3. Tedavi kabul etmez, iyileşmez: Bu onmadık yaralar ve bu kadar çok dert şu kötü talihimden midir? (İlgili cümle kaynağı: M. İsen)
  4. Talihsiz, çaresiz: "Belanın şiddetinden, onmadık işten, düşmanın sürûrundan Allâh'a sığınırım..." (A. Çelebioğlu)


İlgili deyim ve atasözleri


  • Onmadık baş: (deyiminin anlamı) Yıkımdan yıkıma sürüklenen, kederli (kimse).
  • Onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar: (atasözünün anlamı) Talihsiz kişinin karşısına en olmayacak durumlarda inanılmaz, umulmadık engeller çıkar.
  • Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar: Zamanında olumlu olabilecek şeyler zamansız gerçekleşirse zarar verir.
( 0 soru/yorum )