onmadık:

Onmadık nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan. Derde düşenin başını vurduğu bir kapı olmuş, iflah olmayan dertlere, onmadık insanlara çare bulmuştu. (A. Gerger)
  2. Bereketsiz. Onmadık ağaç kış açar çiçeğini...
  3. Tedavi kabul etmez, iyileşmez. Bu onmadık yaralar ve bu kadar çok dert şu kötü talihimden midir? (İlgili cümle kaynağı: M. İsen)
  4. Talihsiz, çaresiz. "Belanın şiddetinden , onmadık işten , düşmanın sürûrundan Allâh'a sığınırım..." (A. Çelebioğlu)


Onmadık ile ilgili deyim ve atasözleri


  • Onmadık baş: (deyiminin anlamı) Yıkımdan yıkıma sürüklenen, kederli (kimse).
  • Onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar: (atasözünün anlamı) Talihsiz kişinin karşısına en olmayacak durumlarda inanılmaz, umulmadık engeller çıkar.
  • Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar: Zamanında olumlu olabilecek şeyler zamansız gerçekleşirse zarar verir.