Kal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir alaşımda ki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi: Bu atölyelerde, altının içindeki yabancı alaşımlar, kal işlemi denen eritme yöntemiyle arıtılmaktaydı: Yani bu atölyeler antik çağın Lydia altın rafinerileriydiler. (Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi)
  2. Söz, laf, lakırdı.
  3. Dizgide satır kalınlığı birimi.

  • Kal ocağı: Arıtma işleminde kullanılan fırın.
  • Kal potası:
    1. İçinde maden eritilen kap.
    2. Bir brülörde akaryakıtın gaza dönüştüğü bölüm.
( 0 soru/yorum )