Özbeöz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kan bağı olan, öz, gerçek: Asla benimsemediğim, "babaannem" diyemediğim Fikriye hanım, gerçekten babaannemdi, babamın özbeöz annesiydi. (örnek cümle)
  2. (Irk ve soy bakımından) Saf, katışıksız, arı: Kaldı ki, bu eserlerin yazarları özbeöz Türk olduğu gibi, eserlerinde kullandıkları müzikoloji terimleri de tamamen orijinal bir Türk musikisinin varlığını belgelemektedir.
( 0 soru/yorum )