Rahman ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
"Kafir mümin ayırmadan yarattığı bütün varlıklara merhamet eden, nimet veren" anlamında Esma-i Hüsna'daki Allah'ın en güzel isimlerindendir. Allah'ım, Rahman ve Rahim olmakla yarattıklarını bereketinin yağmuruna tutar. Yer ve gökler, Allah'ımın Rab adından sonra en çok Rahman ve Rahim olduğunu söyleşirler... (A. C. Akinci). O'na döndüğünde O'nun Rahman ve Rahim olduğunu göreceksin... (M. M. Şaravi)
( 0 soru/yorum )