Sahra nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uçsuz bucaksız bir çöl görüntüsü
Sahra Çölü
Dünyanın en büyük sıcak çölü
Kuzey Afrika
  1. Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, çöl: Çöl insanı için uçsuz bucaksız kumlu sahra bir derya, develer ise bu denizin gemileri gibidir (Remzi Çavuş). Bu sahrada her suyun tarafına gitme / Çünkü sahrada susuz kimse her tarafta su görür (Sultan Veled Divanı'ndan)
  2. Yerleşim yerlerinin dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır, kır: Buradan batıya bir sahrada gittik... Yedi saatte bu sahrada yetmiş parça köy geçtik. (Evliya Çelebi Seyahatname - Afyon'dan İzmir'e Gidiş)
( 0 soru/yorum )