sahra:

Sahra nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Uçsuz bucaksız bir çöl görüntüsü
Sahra Çölü
Dünyanın en büyük sıcak çölü
Kuzey Afrika
  1. Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, çöl. Çöl insanı için uçsuz bucaksız kumlu sahra bir derya, develer ise bu denizin gemileri gibidir (Remzi Çavuş). Bu sahrada her suyun tarafına gitme / Çünkü sahrada susuz kimse her tarafta su görür (Sultan Veled Divanı'ndan)
  2. Yerleşim yerlerinin dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır, kır. Buradan batıya bir sahrada gittik... Yedi saatte bu sahrada yetmiş parça köy geçtik. (Evliya Çelebi Seyahatname - Afyon'dan İzmir'e Gidiş)