Panel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir tartışma panelindeki konuşmacılar
Tartışma paneli
Güneş altındaki bir güneş paneli
Güneş paneli
  1. Panel, dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşmacı grubunun güncel bir konuyu (ya da sorunu) kendi aralarında tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da toplu görüşmedir. Bir başkan ile 3 - 5 kişiden oluşan konunun uzmanlarının konuyu derinlemesine işlemeleridir. Panel grubu münazara grupları gibi farklı masalarda değil tek masada oturur. Tartışma samimi bir hava içerisinde gerçekleşir. Panel bir konunun bir sonuca vardırılmasından ziyade çeşitli yönlerden aydınlatılması için yapılan bir çeşit düşünce alışverişidir.
  2. (teknik) Çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün ve geniş yüzeyli tek parça levha: Güneş paneli, ekran paneli vb.
  3. (teknik) Üzerine bildiri, açıklamalar bulunan ayar yapmak için hazırlanmış levha, pano: Kontrol paneli vb.
( 0 soru/yorum )