Rantiye nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Mülkünün geliri ile geçimini sağlayan kişi: İşçi semtlerinden apartmanlar yükseliyordu, dünün gecekonducu emekçileri bir gecede ve bir imzayla rantiye sınıfına geçiyorlardı. (E. Atasü)
  2. Emek sarf etmeden, ciddi yatırım yapmadan kolayca kazanç sağlayan kimse: Emperyalizmin başta gelen ekonomik temellerinden biri olan sermaye ihracı”, rantiye tabakasının üretimden kopuşunu artırarak, "denizaşırı bazı ülkelerin toptan asalaklaşmasına" yol açıyordu. (İlgili cümle kaynağı: Y. Akdağ)
  3. Rantiye, serbest piyasa ekonomisinde, sermaye birikimi sağlamak için menkuller ve banka mevduatları (faiz vb.), kıymetli kağıtlar (tahviller, vb.), mevduatlar gibi gayrimenkuller edinip bunların rantıyla (karı veya geliriyle) geçinenler. (Z. Yıldız)
( 0 soru/yorum )