Parite nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ekonomide parite, bir ülke parasıyla iki farklı ülke dövizinin değerinin birbirine oran olarak değeri demektir. Örneğin EUR/USD paritesi, Euro para biriminin Amerikan doları karşısındaki TL cinsinden değeridir. Bunu hesaplamak için ilk para biriminin değerini ikinci para biriminin değerine bölmek yeterlidir. Yani EUR = 4 TL, USD = 4 TL olarak alacak olursak; Euro/Dolar paritesinin değeri 1 olacaktır. Parite ayrıca para dışında aynı cinsten değeri olan herhangi iki şeyin oran olarak değerini hesaplama da kullanılabilir.

Fizikte parite tüm varlıkların zıt eşler halinde birlikte (paralel) yaratılışını ifade eden teoridir. "Çift" deyiminin Latince karşılığı "parite"dir. Örneğin elektrikte artı-eksi yükleri, mıknatısta kuzey-güney kutupları çift ve zıt eşlerdir, üçüncü bir ihtimal yoktur.

Tıpta parite doğum sayısı anlamına gelir. Gravida ise gebelik sayısını ifade eder. Pariteyi belirleyen doğurtulmuş olan fetüslerin sayısı değil doğuma ulaşan gebeliklerin sayısıdır. Diğer bir ifade ile
parite tek, ikiz, üçüz doğum olmasına bağlı olarak artmaz veya fetüslerin ölü doğmuş olmalarına bakarak azalmaz.
( 0 soru/yorum )