Safra nedir ne demektir? Anlamı


Safra sıvısı
  1. Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için onikiparmak bağırsağına salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı, öd
  2. (denizcilik) Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık veya ağırlık yapması için su doldurulup boşaltılabilen depo, balast. Safra tankı.
  3. Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kimse veya şey.
  4. Dengeleme veya ağırlık yapma için kullanılan yük.
  5. Gemilerin dibine ve balon sepetlerine konan ağırlık.


  • Safra atmak: (deyiminin anlamı) Ağırlık veren bir kimseden ya da bir şeyden kendini sıyırıp kurtarmak.
  • Safra bastırmak: (deyiminin anlamı) Mide bulantısını gidermek üzere bir şeyler yemek.
  • Safrası kabarmak: Midesi bulanmak, kusacak gibi olmak.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.