Paralel Nedir Ne Demektir?


Paralel Kenar
Paralel
Muvazi, mütevazi eş anlamları.

  1. Düzlemde yada uzayda yan yana ve birbirine kavuşmadan uzayıp giden, aralarındaki uzaklık her noktada eşit olan (çizgi, düzlem), koşut, koşa.
  2. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, ekvatora koşut çemberlerden her biri.

İlgili kelimeler ve anlamları

  • Paralel bağlama: Birçok iletkenin, üretecin yada kondansatörün uçlarının yada kutuplarının aynı iki noktada birleştirilmesiyle yapılan bağlama, seri bağlama karşıtı.
  • Paralel bar: (spor) Araçlı jimnastikte kullanılan, uçlarından ayaklar üstüne tutturulmuş, birbirine paralel iki ağaç parçası biçimindeki araç.
  • Paralel eğriler: (matematik) Normalleri aynı olan eğriler.
  • Paralel kuralı: Aynı noktaya uygulanan iki vektörün bileşkesini bulmak için her birinin bitim ucundan öbürüne paralel birer çizgi çizilerek bir paralelkenar oluşturduktan sonra vektörlerin uygulama noktasından (bileşkeyi temsil etmek için) bir köşegen çekme yolu, paralelkenar kuralı.
  • Paralel kenar: Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.