Paralel Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Paralel kenar şekli
Paralel kenar
  1. Düzlemde ya da uzayda yan yana ve birbirine kavuşmadan uzayıp giden, aralarındaki uzaklık her noktada eşit olan (çizgi, düzlem), koşut, muvazi.
  2. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, ekvatora koşut çemberlerden her biri.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Paralel bağlama: Birçok iletkenin, üretecin ya da kondansatörün uçlarının ya da kutuplarının aynı iki noktada birleştirilmesiyle yapılan bağlama, seri bağlama karşıtı.
  • Paralel bar: (spor) Araçlı jimnastikte kullanılan, uçlarından ayaklar üstüne tutturulmuş, birbirine paralel iki ağaç parçası biçimindeki araç.
  • Paralel eğriler: (matematik) Normalleri aynı olan eğriler.
  • Paralel kuralı: Aynı noktaya uygulanan iki vektörün bileşkesini bulmak için her birinin bitim ucundan öbürüne paralel birer çizgi çizilerek bir paralelkenar oluşturduktan sonra vektörlerin uygulama noktasından (bileşkeyi temsil etmek için) bir köşegen çekme yolu, paralelkenar kuralı.
  • Paralel kenar: Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen.
( 0 soru/yorum )