Sağrı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Omurgalı hayvanların belle kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça yanı.
  2. (coğrafya) İki vadiyi birbirinden ayıran az eğimli yayvan sırt.
  3. Dericilikte, hayvanın sağrısından elde edilen deri.
  4. Çatılarda, mahyalarda dereler arasında kalan üçgen ya da yamuk yüzeylere verilen ad.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Sağrı bel eklemi: Beşinci bel omuruyla sağrının üst yüzü arasındaki eklem.
  • Sağrı bel kası: Omurga oluğu boyunca enseden kuyruk sokumuna dek uzanan ve birçok et parçası durumunda dilsi çıkıntılar yapan kas kütlesi.
  • Sağrı kemiği: Bel kemiğiyle kuyruk sokumu kemiği arasındaki kemik.
  • Sağrı örtüsü: Atın kuyruk dibini örten, hem süs hem koruma görevi yapan koşum takımı parçası.
( 0 soru/yorum )