Mübaşirlik nedir? Mübaşir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir mahkeme salonunda mübaşir rolündeki Kemal Sunal
Mübaşir
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıt ve dosyaları getirip götüren görevli, çağrıcı kimse: Duruşma salonunun kapısında bir mübaşir vardı, yabancı ona, "Kapı ne zaman açılır?" diye sordu.


  • Mübaşirlik: Mübaşirin görevi: Mübaşirler, mahkemede bugün olduğu gibi eskiden de celp ve tebliğ işlerini yapar, aynı zamanda mahkemenin düzen ve intizamını sağlarlardı. (İlgili cümle kaynağı: Abdullah Demir)
( 0 soru/yorum )