mübaşir:

Mübaşirlik nedir? Mübaşir ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Bir mahkeme salonunda mübaşir rolündeki Kemal Sunal
Mübaşir
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıt ve dosyaları getirip götüren görevli, çağrıcı kimse. Duruşma salonunun kapısında bir mübaşir vardı, yabancı ona, "Kapı ne zaman açılır?" diye sordu.


  • Mübaşirlik: Mübaşirin görevi. Mübaşirler, mahkemede bugün olduğu gibi eskiden de celp ve tebliğ işlerini yapar, aynı zamanda mahkemenin düzen ve intizamını sağlarlardı. (İlgili cümle kaynağı: Abdullah Demir)