Mücadele nedir? Mücadele etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba, savaş: İkisinin arasında şiddetli bir mücadele başlamıştı. (örnek cümle)
  2. Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek veya başa çıkabilmek için bir kişi veya topluluğun ısrarlı ve güçlü çabası: Milli mücadele.
  3. Kur'an-ı Kerim'de bir sure: Allah, kocası hakkında seninle mücadele eden ve şikayetini Allah'a arz edenin sözünü gerçekten işitmiştir! Allah, ikinizin çekişmesini işitir... Muhakkak ki Allah, Semi'dir, Basıyr'dir (Mücadele Suresi ilk ayeti kerimesi).


  • Mücadele etmek (vermek): Bir şeye karşı veya bir şey için uğraşmak, savaşmak, çatışmak.
( 0 soru/yorum )