mücadele:

Mücadele nedir? Mücadele etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba, savaş.
    İkisinin arasında şiddetli bir mücadele başlamıştı.
  2. Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek veya başa çıkabilmek için bir kişi veya topluluğun ısrarlı ve güçlü çabası.
    Milli mücadele.
  3. Kur'an-ı Kerim'de bir sure.
    Allah, kocası hakkında seninle mücadele eden ve şikayetini Allah'a arz edenin sözünü gerçekten işitmiştir! Allah, ikinizin çekişmesini işitir... Muhakkak ki Allah, Semi'dir, Basıyr'dir. Mücadele Suresi ilk ayeti kerimesi.


  • Mücadele etmek (vermek): Bir şeye karşı veya bir şey için uğraşmak, savaşmak, çatışmak.