Müdahale nedir? Müdahale etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Karışma, araya girme, el atma: "Bu Allah'ın müdahale edeceği andır" dedi Şeyh, "Eğer ortada ihanetin zerresi varsa, Allah müdahale edecektir. Hal buysa, kenara çekilin. Zira büyük kuvvetlerin çarpışmasına pek az kaldı." (İlgili cümle kaynağı: Muhyiddin Şekur)
  2. (hukuk) Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları: Buna fer'i müdahale denir.


  • Müdahale etmek:
    1. Karışmak, araya girmek.
    2. Bir darbeyi gerçekleştirmek, bir saldırıyı geri püskürtmek vb. gibi amaçlarla yabancı bir ülkeye askeri birlikler göndermek.
( 0 soru/yorum )