müdahale:

Müdahale nedir? Müdahale etmek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Karışma, araya girme, el atma. "Bu Allah'ın müdahale edeceği andır" dedi Şeyh, "Eğer ortada ihanetin zerresi varsa, Allah müdahale edecektir. Hal buysa, kenara çekilin. Zira büyük kuvvetlerin çarpışmasına pek az kaldı." (İlgili cümle kaynağı: Muhyiddin Şekur)
  2. (hukuk) Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları. Buna fer'i müdahale denir.


  • Müdahale etmek:
    1. Karışmak, araya girmek.
    2. Bir darbeyi gerçekleştirmek, bir saldırıyı geri püskürtmek vb. gibi amaçlarla yabancı bir ülkeye askeri birlikler göndermek.