Müderris nedir? Müderrislik ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ders veren, tedriste bulunan, profesör.
  2. Medresede veya camide öğretmen.

İlk Türkiye Üniversitesine Darülfünun denildiği gibi, öğretmenlerine de "Müderris" adı verilmiştir. Müderris kavramı (müderrislik) günümüzdeki profesörün karşılığıdır. Arapça bir kelime olan müderris tedriste bulunan yani ders veren kimse demektir.

Müderrislerin, öğretim kademelerinde ders vereceği alanda yetkin bir şahsiyet olması gerekirdi. Bu sebeple çok ciddi bir eğitimden geçtikten sonra bu makama gelebilirlerdi. Müderrislerin uzman olduğu alanın dışındaki bir sahada ders vermesi hoş karşılanmazdı.
( 0 soru/yorum )