müdevven:

Müdevven nedir? Müdevvenat ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Derlenmiş.
  2. Bir araya getirilerek divan durumunda toplanmış.
    Arap edebiyatının ilk müdevven edebi metni kabul edilen Kur'an'ın Mekke dönemi surelerinde his ve heyecanlara hitap eden şiir üslubu hakimdir.
  3. Bir araya toplanmış, düzenlenmiş.


  • Müdevvenat: Derlenmiş, bir araya getirilmiş yapıtlar.