Müdevven nedir? Müdevvenat ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Derlenmiş.
  2. Bir araya getirilerek divan durumunda toplanmış: Arap edebiyatının ilk müdevven edebi metni kabul edilen Kur'an'ın Mekke dönemi surelerinde his ve heyecanlara hitap eden şiir üslubu hakimdir.
  3. Bir araya toplanmış, düzenlenmiş.


  • Müdevvenat: Derlenmiş, bir araya getirilmiş yapıtlar.
( 0 soru/yorum )