Müdevven nedir? Müdevvenat ne demektir? Anlamları


  1. Derlenmiş.
  2. Bir araya getirilerek divan durumunda toplanmış.
    Arap edebiyatının ilk müdevven edebi metni kabul edilen Kur'an'ın Mekke dönemi surelerinde his ve heyecanlara hitap eden şiir üslubu hakimdir.
  3. Bir araya toplanmış, düzenlenmiş.


  • Müdevvenat: Derlenmiş, bir araya getirilmiş yapıtlar.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.