Müjde nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sevindirici haber, muştu: Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın vaadinde asla değişme yoktur. O verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. (Yunus Suresi 64. ayeti kerime)
  2. Müjdeciye verilen armağan, muştuluk.
  3. Sevindirici haber verileceği zaman söylenen bir söz: Müjde! Başvurumuz kabul edilmiş. (derleme cümle)

  • Müjdeci:
    1. Müjde getiren: "Ey Peygamber, gerçekten Biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik". (Ahzab Suresi 45. ayeti kerime)
    2. Öncü.
  • Müjdemi isterim: Güzel bir haber getiren kişinin, şaka yollu bir hediye beklediğini gösteren söz.
( 0 soru/yorum )