müjde:

Müjde nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Sevindirici haber, muştu.
  Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın vaadinde asla değişme yoktur. O verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. (Yunus Suresi 64. ayeti kerime)
 2. Müjdeciye verilen armağan, muştuluk.
 3. Sevindirici haber verileceği zaman söylenen bir söz.
  Müjde! Başvurumuz kabul edilmiş. (derleme cümle)

 • Müjdeci:
  1. Müjde getiren. "Ey Peygamber, gerçekten Biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik". (Ahzab Suresi 45. ayeti kerime)
  2. Öncü.
 • Müjdemi isterim: Güzel bir haber getiren kişinin, şaka yollu bir hediye beklediğini gösteren söz.