müellif:

Müellif nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Yazan, kitap hazırlayan, yazar.
  2. Eser kaleme alan, manaları nakşederek kitap yazan kalem erbabına eskiden müellif deniyordu.
    Her kitap yazana "yazar" denilebilirse de "müellif" denilemez. Zira müellif, manaları birbiriyle uyumlu bir şekilde tertip eder. Onun kitabında her şey birbiriyle uyum ve tenasüp halindedir. (İlgili cümle kaynağı: Şadi Eren)
  3. Bilgi, birikim, araştırma ve inceleme sonucu meydana getirilen bir eserin ortaya koyanı. Başka bir ifadeyle sanat, edebiyat, ilim ve kültür alanında ortaya koyduğu ürünlerle adını duyuran insanlara, müellif denilmiştir. Son otuz kırk yıldır, edebiyat alanında, bu terimin yerine yazar kelimesi tercih edilmiş ve kullanılmış ve kullanılmaktadır. Turan Karataş