Müennes nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bazı dillerde dişi cinsten sayılan kelime, dişil [müzekker (eril) karşıtı]: Araplar can kelimesine müennes demişlerdir. Fakat canın müenneslikten pervası yok. Çünkü ruhun ne erkekle bir alakası var, ne kadınla! Müzekkerden de yükselir, müennesten de. (Mesnevi)
( 0 soru/yorum )