Mühür nedir ne demektir? Anlamı


T.C. Damgalı Mühür
 1. Bir kimsenin, bur kuruluşun adının, tersine kazılı bulunduğu genellikle yuvarlak metal ya da başka bir maden parçası.
 2. Bununla basılan, imza ve onay yerine geçen ad.
 3. Başın üzerine halka oluşturacak şekilde toplanmış saç.
 4. (edebiyat, mecazi) Divan edebiyatında sevgilinin ağzı.
 5. Resmi makamlarca kapatılan bir yerin kapısına veya başka bir şeyin kapağına veya hareketli parçasına geçirilerek hareket etmesini engelleyen, açılması halinde belli olacak biçimde mumu ya da kurşunuyla vurulan damga.

Soğuk mühür damga
 • Mühür gözlü: koyu renkte, iri ve beğenilen gözleri olan kimse.
 • Mühür mumu: Mektup zarfı ve başka şeyler üzerine eritilip damlatıldıktan sonra üstüne mühür basılan ve lakayla terementiden yapılan genellikle kırmızı renkli madde.
 • Soğuk mühür: Hiçbir renk bırakmadan, özel bir baskı aleti ile güçlü bir şekilde bastırılarak kağıt üzerine kabartma şeklinde izini bırakan mühür çeşidi.


İlgili atasözü deyimler ve anlamları


Kırmızı mum mühür damga
 • Mühür kimde ise Süleyman odur: (atasözünün anlamı) Yetki kimdeyse güç ondadır.
 • Mührünü basmak: (deyiminin anlamı) Bir şeyin doğruluğunu kesinlikle onaylamak.
 • Mührünü yalamak: Sözünden dönmek.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.