Mühim nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Önemli, ehemmiyetli: Vakit keskin bir kılıç gibidir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalıdır.
  2. Lazım, gerekli, lüzumlu: Bir devletin devam ve bekası için mühim olan da, bu çifte kuvvetin işbirliği halinde faaliyet göstermesinde idi. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
( 0 soru/yorum )