Mütalaa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir kitabı ya da bir yazıyı iyice anlayıncaya kadar okuma: Birlikte Kur'an'ı okurlar, mütalaa ederlerdi.
 2. Bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ve inceleme ile oluşan görüş, yorum, kanaat: Bu mütalaaya göre...
 3. Bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme, inceleme, irdeleme, tetkik: Kültür üzerinde yürüttüğü mütalaaya gelince...
 4. Öyle düşünülmek: Yapmaya çalıştığımız bu üçlü kategorinin sayısı artabilmekle beraber, diğer sayılacak hususlar, bu kategoriler içerisinde mütalaa edilebilir. (örnek cümle)
 5. Okumaya, ders çalışmaya ayrılan zaman, etüt: Okulda dersler dışında mütalaa saatleri de vardı.
 6. (hukuk) Bir davada hakimin hukuk bilgisi ve uzmanlığı dışında kalan farklı bir konuda (teknik, bilimsel vb.), bilirkişilerin (uzmanların) sundukları düşünce, fikir ve raporlar: Bilirkişi mütalaasını yazı ile bildirir. Ancak, hemen mütalaa verilmesi mümkün olan işlerde bilirkişinin sözlü mütalaası ile yetinilebilir ve bu mütalaa tutanağa geçirilerek imza ettirilir.
 7. (hukuk) Bir davada tüm deliller değerlendirildikten, tanıklar dinlendikten sonra savcının mahkemenin ne yönde karar vermesi gerektiği konusundaki beyanı: Savcı son duruşmada, vardığı sonucu esas hakkındaki mütalaasında ileri sürer.

 • Mütalaa etmek:
  1. Okumak.
  2. Üzerinde düşünmek, iyice incelemek.
 • Mütalaada bulunmak: Düşünce veya görüş ileri sürmek.
 • Mütalaa vermek: Görüş bildirmek, düşünce beyan etmek.
( 0 soru/yorum )