Asgari müşterek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herkes tarafından kabul edilen nokta, üzerinde anlaşmaya varılan husus, uyuşulan konu, ortak payda, ortak zemin: Bir tek asgari müşterek var: Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın... (örnek cümle)
  2. Herhangi bir konuda farklı düşüncede olanların anlaşabilmeleri için gereken en düşük ortak nokta, ortak payda: Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, ister iktidar, ister muhalefet olsunlar, milli meselelerdeki müşterek sorumluluklarını unutmaması ve demokrasinin vazgeçilmezliğine inanması asgari müşterek kabul edilmelidir...
( 0 soru/yorum )