müşterek:

Müşterek nedir? Müştereken ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ortak.
    Hasılı; yaşadığımız dünya, müşterek bir yaşam alanıdır. Hayat müşterektir.
  2. Birlik, birlikte.
  3. Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan.
    Müşterek sünnet merasimi yapma kararımıza, bizden başka iki aile daha iştirak etmişlerdi.


  • Müştereken: Ortaklaşa, el birliğiyle, birlikte. Onun bu hali, mal varlığının az oluşundan değildi. Aksine o, bütün bir köye ağabeyi ile müştereken sahipti.