Müştemilat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ana eve bitişik ve ana evden ayrı olan müştemilatları gösteren çizim
Müştemilat
  1. Mimarlıkta, ana yapıya ek olarak katılan yapı. Gayrimenkulün içinde bulunan ve onunla irtibatlı yerlere "müştemilat" adı verilir. Bahçedeki kömürlük alanı, hizmetçi odası vb. müştemilat sayılabilir: Kurulan her medresenin doğal ve tamamlayıcı bir müştemilatı olarak kütüphaneler de ilave edilmiştir (A. Oflaz). Bu müştemilat binası, Dolmabahçe Sarayı'nda da olduğu gibi, inşaat tarzı itibariyle esas saray yapısından farklı ve camekânlı bir koridor ile Fındıklı Sarayı'na bağlı idi. (İlgili cümle kaynağı: N. S. Sılan)
  2. Bir şeye eklenmiş olanlar, eklentiler.
( 0 soru/yorum )