Müşkülat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Güçlük, güçlükler, zorluklar, müşküller: Ne kadar sert olursa olsun, müşkülat karşısında vazifeden çekilmek adetimiz olsaydı, bu mevkiyi çoktan terk ederdik...


  • (Birine) Müşkülat çıkarmak: Güçlük çıkarmak: Milletimizin büyük bir istidat ve kudretle yükseleceğini kestiren düşmanlarımız, bizim, memleketlerimizde refah ve sükûnet içinde serbest çalışmamıza daima mani olacak surette enva müşkülat çıkarıyorlar... (İlgili cümle kaynağı: Askeri Tarih Belgeleri)
  • Müşkülat çekmek: Zorluklarla karşılaşmak.
( 0 soru/yorum )