müşkülat:

Müşkülat nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Güçlük, güçlükler, zorluklar, müşküller. Ne kadar sert olursa olsun, müşkülat karşısında vazifeden çekilmek adetimiz olsaydı, bu mevkiyi çoktan terk ederdik...


  • (Birine) Müşkülat çıkarmak: Güçlük çıkarmak. Milletimizin büyük bir istidat ve kudretle yükseleceğini kestiren düşmanlarımız, bizim, memleketlerimizde refah ve sükûnet içinde serbest çalışmamıza daima mani olacak surette enva müşkülat çıkarıyorlar... (Askeri Tarih Belgeleri)
  • Müşkülat çekmek: Zorluklarla karşılaşmak.