Müşteki nedir? Müşteki olmak ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Şikayetçi, yakınan: Hepimiz neferiz, elimizden geldiğince dinimize ve milletimize hizmet ediyoruz ve durumumuzdan da hiç müşteki değiliz. (İlgili cümle kaynağı: H. Ertuğrul)
  2. (hukuk) İşlenmiş bir suç nedeniyle yetkili makamlara şikayette bulunan kişi. Şikayet edenin şikayeti işleme konduğunda, soruşturma başladığında şikayetçi artık resmi dilde müşteki olarak anılır.


  • Müşteki olmak: Şikayetçi olmak, yakınmak: Yoruldukça sabır-selamet diledi. Sürekli tekrar eden bu hadiseden muzdarip olsa da müşteki olmadı.
( 0 soru/yorum )