Komandit nedir? Komandite ve komanditer ortak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ortaklarının bir kısmı yönetime karışmak hakkı taşımayan ve yalnız koydukları sermaye ölçüsünde sorumlu olan ticaret ortaklığı.

  • Komandite ortak: Komandit ortaklıklarda sorumlulukları sınırlanmamış ortaklar.
  • Komanditer ortak: Komandit ortaklıklarda sorumlulukları, koydukları sermayeyle sınırlı ortaklar.
( 0 soru/yorum )