Müstağni nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Doygun, gönlü tok, elinde olanla yetinen: İşte bu müstağni insanlardır ki, kimseden karşılıksız bir şey kabul etmezler, izzet-i nefislerini korumayı açlığa tercih ederler, yoksulluğa katlanıp asla isteme zilletine düşmezler. (örnek cümle)
  2. Nazlanan, nazlı davranan: Aşık, sevgilinin eşiğini dolana dursun, müstağni sevgili oralı değil, fark etmez havalarında...
( 0 soru/yorum )