Müstağni nedir ne demektir? Anlamı

  1. Doygun, gönlü tok, elinde olanla yetinen.
    İşte bu müstağni insanlardır ki, kimseden karşılıksız bir şey kabul etmezler, izzet-i nefislerini korumayı açlığa tercih ederler, yoksulluğa katlanıp asla isteme zilletine düşmezler.
  2. Nazlanan, nazlı davranan.
    Aşık, sevgilinin eşiğini dolana dursun, müstağni sevgili oralı değil, fark etmez havalarında...