Kota nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belirli bir sürede aşılmaması gereken miktar, üst sınır.
    İnternet kotası vb.
  2. Belli bir toplumsal, ekonomik topluluğa, gruba tanınan kontenjan.
  3. (iktisat) Ayrılan bir parayla alınacak malın çeşidini ve her çeşidin oranını gösteren liste.
  4. (ticaret) Uluslararası ticarette devletin bazı malların ithalatına koyduğu bu miktar sınırlamasına kota denir.
  5. (sinema) Kimi ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre için oynatılması zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı.
( 0 soru/yorum )