Koşut nedir? Koşutçuluk ne demektir? Koşutluk Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birbirine paralel iki kırmızı çizgi
Koşutluk
 1. Yan yana ve birbiriyle kesişmeden uzayıp giden, koşa, muvazi, paralel.
 2. Aynı zaman içinde gelişen, aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).


 • Koşut gelişim: (sinema) Birbirinden farklı mekanlarda ya da zamanlarda ortaya çıkan fakat birbiriyle ilişkisi bulunan birden çok olgunun peş peşe ya da iç içe sıralanması biçimindeki anlatım çeşidi.
 • Koşut kurgu: Filmde koşut gelişimi sağlayan kurgu çeşidi.
 • Koşutçuluk: (felsefe) Ruhsal olaylarla bedensel olayların birbirini karşıladığını, aralarında çözülmez bir ilişki bulunduğunu bildiren varsayım.
 • Koşutluk:
  1. İki çizginin koşut olması.
  2. (felsefe) İki olaydaki gelişmelerde eş zamanlılık ve andırış bulunması.
  3. (dil bilim, edebiyat) Dilin ve düşüncenin biçimleri arasındaki uygunluk.
  4. (felsefe) Beden ve ruh olaylarının karşılıklı bir etki olmadan uyum içinde yan yana yürümeleri.
( 0 soru/yorum )