ne öyle ne böyle:

Ne öyle ne böyle atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlk yayınlanma: Güncellenme:

Ne öyle ne böyle deyimleri ve anlamları


İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ne alandan ne satandan (ne bir akça katandan) olmamak: Hiçbir tarafla ilişkisi olmamak.
 • Ne altını bırakmak, ne üstünü: Şöyle ya da böyle etmedik bir yerini bırakmamak.
 • Ne balını isterim ne belasını: Üzüntüsü birlikte gelecekse öyle istemem.
 • Ne benden sana bazlama, ne senden bana gözleme: Ne sen benden yardım bekle, ne de ben senden iyilik umayım, ilişkimiz karşılıklı çıkara dayanmasın ya da bundan sonra ilişkimizi keselim.
 • Ne çaldın yüzüme, ne çalayım yüzüne: Sen bana ne yaptın ki karşılık bekliyorsun?
 • Ne kokar, ne bulaşır: (deyiminin anlamı) Ne kötülüğü dokunur, ne iyiliği.
 • Ne od var, ne ocak: Yoksulluk ve perişanlık içinde.
 • Ne sakala minnet, ne bıyığa: Birinin, şunun bunun yardımını dilemekten vazgeçerek işini kendi olanaklarıyla yapmaya karar verdiğini anlatır.
 • Ne selam, ne sabah: İki kişi arasındaki dostluğun bozulması, ilişiğin kesilmesi, konuma bağının kopması durumu.
 • Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü: Yararı olsa bile onunla karşılaşmak istemem.
 • Ne şap oldu ne şeker: Ne olumsuz bir sonuca bağlandı ne olumlu, sürüncemede kaldı.
 • Ne şiş yansın, ne kebap: İki taraf da gücendirilmesin ya da zarar görmesin.
 • Ne tadı var ne tuzu: Zevk alınacak, beğenilecek şey değil.
 • Ne yardan geçer ne serden: Elde etmek istediği şey özveriyi gerektiren birinin, özveriye katlanmadığını, istediğinden de vazgeçmediğini anlatır.


Ne öyle ne böyle atasözleri ve anlamları


İçinde "ne" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör: (atasözünün anlamı) Tehlikelere karşı önceden önlem alınırsa ileride olabilecek zararları düşünmekten de kurtulunur.
 • Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli: Kişi içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı, ilerde kötü bir duruma düşebileceğini de aklından çıkarmamalıdır.
 • Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl: Ceza görecek kadar aşırı ve saldırgan olmak da, herkesin ezeceği kadar yumuşak ve miskin olma da iyi değildir.


Diğer sözler


 • Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet: Göz bağcının yaptığı iş, göz bağcı tutumuyla yapılan iş.