ihtiraz:

İhtiraz nedir? İhtiraz kaydı ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Çekinme, kaçınma, sakınma demektir. Alemde her şüpheyi davet eden şey ihtiraz değil midir? Her ihtiraz edilecek yerde cür'etle hareket edenlerin yüzde sekseni muvaffak olabilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. Mithat)


  • İhtiraz etmek: Bir kimseden ya da bir girişimden çekinmek.
  • İhtiraz kaydı (Kaydı ihtiraz-i): Bir kısım hakların kullanılması için konulan kayıt; ön şart, çekince kaydı. İhtiraz kaydı, bazı hakların kullanılmasında, başkasının hakkına tecavüz edilmemesi için ileri sürülen şart; ilerisi için düşünülen ve hesaplanan kayıttır.