İhtiraz nedir? İhtiraz kaydı ne demektir? Anlamı


Çekinme, kaçınma, sakınma demektir. Alemde her şüpheyi davet eden şey ihtiraz değil midir? Her ihtiraz edilecek yerde cür'etle hareket edenlerin yüzde sekseni muvaffak olabilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. Mithat)


  • İhtiraz etmek: Bir kimseden yada bir girişimden çekinmek.
  • İhtiraz kaydı (Kaydı ihtirazi): Bir kısım hakların kullanılması için konulan kayıt; ön şart, çekince kaydı. İhtiraz kaydı, bazı hakların kullanılmasında, başkasının hakkına tecavüz edilmemesi için ileri sürülen şart; ilerisi için düşünülen ve hesaplanan kayıttır.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.