İhtiraz nedir? İhtiraz kaydı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çekinme, kaçınma, sakınma: Alemde her şüpheyi davet eden şey ihtiraz değil midir? Her ihtiraz edilecek yerde cür'etle hareket edenlerin yüzde sekseni muvaffak olabilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. Mithat)


  • İhtiraz etmek: Bir kimseden ya da bir girişimden çekinmek.
  • İhtiraz kaydı (Kaydı ihtiraz-i): Bir kısım hakların kullanılması için konulan kayıt; ön şart, çekince kaydı: İhtiraz kaydı, bazı hakların kullanılmasında, başkasının hakkına tecavüz edilmemesi için ileri sürülen şart; ilerisi için düşünülen ve hesaplanan kayıttır.
( 0 soru/yorum )