Ret Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kabul etmeyerek geri çevirme.
  2. (Kendisiyle yakın ilgili bulunan birini, bu ilgiden) çıkarma. → Reddetmek.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Ret oyu: Kabul etmeme oyu, olumsuz oy, kabul oyu karşıtı.
  • Reddi matla: (edebiyat) Gazelde matla beytindeki dizelerden birinin makta beytinde, tekrarlanması.
  • Reddi mısra: (edebiyat) Gazelde matla beytindeki dizelerin dışında herhangi bir dizenin makta beytinde tekrarlanması.
  • Reddi miras:
    1. Mirası kabul etmeme.
    2. (mecazi) Geçmişini, geçmişteki sorumlulukları kabul etmeme.
( 0 soru/yorum )