Rençper nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kürekle bağ belleyen rençper, ırgat veya işçi
Bir rençper bağ bellerken
  1. Tarla, bağ-bahçe, toprak ve yapı işlerinde çalışan; işi, taş-toprak taşımak, toprak kazmak ve bellemek gibi kaba ve ağır işler olan gündelik işçi, ırgat. "Rençber" denilen emek satıcıları, sıcak, soğuk demeden, her mevsimin her türlü havasında emeklerini bu meydanda pazara çıkarırlar. Kazılacak ev temeli veya kuyusu, taşınacak toprağı, kalıba dökülecek kerpiçi, nadaslanacak bahçesi, bellenecek bağı, elenecek kumu veya çakılı olan kişiler sabah erkenden bu emek pazarına gelir ve tıpkı kent pazarından soğan, patates, yağ, meyve satın alıyormuş gibi pazarlık yaparak "emek" satın alırlar orada. (H. V. Velidedeoğlu)
  2. Geçimini toprağı ekip biçerek sağlayan kimse, çiftçi.


  • Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde: (atasözünün anlamı) Rençperin ancak kırk yılda kazanabileceği parayı, tüccar kırk günde kazanır.
( 0 soru/yorum )