Kalkınma nedir? Kalkınma hızı ne demektir?


Türkiye Kalkınma Büyüme Üretimde Artış
Türkiye Kalkınma Büyüme Üretimde Artış
  1. Kalkınmak eylemi.
  2. (iktisat) Bir ülke için ekonomik, toplumsal ve kültürel bakımlardan ilerleme, çağdaş bir duruma gelme.

Kalkınma hızı: (iktisat) Nüfus, doğal kaynaklar, sermaye birikimi ve teknolojik düzey gibi etkenler göz önünde tutularak ,belirli bir dönemde (genellikle yıllık), amaçlanan ekonomik büyüme yada gelişme düzeyine ulaşabilmeyi olanaklı kılacak ulusal gelirdeki artış oranı. % 6'lık bir kalkınma hızı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.