Kalkınma nedir? Kalkınma hızı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Türkiye haritası üzerinde artış gösteren kalkınma grafiği
Türkiye de kalkınma
  1. Kalkınmak eylemi.
  2. (iktisat) Bir ülke için ekonomik, toplumsal ve kültürel bakımlardan ilerleme, çağdaş bir duruma gelme.


  • Kalkınma hızı: (iktisat) Nüfus, doğal kaynaklar, sermaye birikimi ve teknolojik düzey gibi etkenler göz önünde tutularak, belirli bir dönemde (genellikle yıllık), amaçlanan ekonomik büyüme ya da gelişme düzeyine ulaşabilmeyi olanaklı kılacak ulusal gelirdeki artış oranı: % 6'lık bir kalkınma hızı.
( 0 soru/yorum )