oportünizm:

Oportünizm nedir? Oportünist ne demektir? Kısaca anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Oportünizm, fırsatçılık
Oportünist kişi
Oportünizm, ilkelerini ya da doğacak sonuçları göz ardı ederek, çıkarlarına uygun düşecek biçimde anın koşullarına göre davranma, fırsatçılık. Bir kimsenin, kısa vadeli menfaatler için savunduğunu iddia ettiği düşünce ve tutumlara ters düşen davranışlarda bulunmasıdır oportünizm. Bu kavram Marksist terminolojide; Marksist olduğunu iddia eden bir kimsenin burjuvaziyle işbirliği yapması ve bu yolla proletaryanın sınıf kavgasını zedelemesi anlamında kullanılır. (Z. Yıldız)