Saklamak ne demektir? Saklamak ile ilgili atasözü ve anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi başkalarının bilemeyeceği, göremeyeceği bir yere koymak.
  2. Korumak için belli bir yere kaldırmak.
  3. Bir durumu, olayı, haberi vb. başkasına duyurmamak, gizli tutmak.
  4. Birine vermek ya da daha sonra kullanmak üzere ayırmak.
  5. Korumak, esirgemek, gözetmek.


  • Sakla samanı gelir zamanı: (atasözünün anlamı) Gereksiz görülen bir şeyi ileride gerekli olabileceğini düşünerek saklamalı.
( 0 soru/yorum )