Revizyonizm nedir? Revizyonist ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Revizyonizm, bir öğretinin (özellikle Marksizm'in) temel ilkelerini ve yöntemini yeniden gözden geçirmek ve düzeltmek gerektiğini ileri süren tutum ve görüşlerin genel adı: Bir zamanlar Ortodoks Marksist olan Bernstein en şamatacı figür olarak öne çıktı ve Marx'ın öğretilerini gözden geçirip düzelttiği iddiasındaki bu akıma "revizyonizm" adını verdi. (İlgili cümle kaynağı: T. Ok)
  2. Sosyal bilimlerde öğretiyi gözden geçirerek, egemen görüşleri yadsıyan ve değiştiren yeni düzenlemeler getirme çabası.
  3. Uluslararası politika literatüründe revizyonizm, statükoyu, mevcut güç dağılımını değiştirmeye yönelik politikalar olarak tanımlanabilir. Revizyonist güç, kendi gücünü ve prestijini diğer bütün etmenlerin üstünde görür ve uluslararası sistemi ve düzeni kendi görüşü veya çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışır. (R. Kalaycı)
( 0 soru/yorum )