Ordinaryüs nedir? Ordinaryüs profesör ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ordinaryüs, "Üstün aşamada profesör" anlamında kullanılan ordinaryüs profesör sözünde geçer. En az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış profesörlere verilirdi. Türkiye üniversitelerinde 1960 yılı sonrasında bu uygulama son verilmiştir. 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu, daha önceleri alman etkisiyle ihdas edilmiş olan "Ordinaryüs Profesör" payesini, bu kanunun neşrinden önce kazanılmış olanları muhafaza ederek, kaldırmış ve onun yerine Fransız etkisi altında "Kürsü Profesörü" payesini ihdas etmiş bulunuyordu. (İlgili cümle: A. Y. Özemre)
( 0 soru/yorum )