Hayır nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları


Hayır, karşılık beklemeksizin yapılan iyilik.


 • Hayırla anmak: Ölmüş bir kimsenin ardından iyi konuşmak.
 • Hayır dua etmek: İyi dileklerde bulunmak.
 • (Birinin) Hayır duasını almak: Birinin iyi dileklerini almak.
 • Hayırlı olsun:
  1. Hangisi hayırlı, iyiyse o olsun anlamında bir dilek sözü.
  2. Sonu iyi olsun.
 • Hayırlısı Allah'tan: (Bir sorun için gerekli çaba harcandıktan sonra) Sonuç Allah (c.c.)'nın dileğine bağlı anlamında kullanılır. Hayırlısıyla şu iş bir bitse.


İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "hayır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Hayır beklememek: (deyiminin anlamı) İyilik ummamak, yararlı olacağını sanmamak.
 • Hayır etmemek:
  1. Yararı olmamak.
  2. İyileşememek, düzelememek.
 • Hayır gelmemek: Yararı dokunmamak.
 • (Bir şeyden) Hayır görmemek: O şey işine yaramamak.
 • Hayır işlemek: Din ve insanlık bakımından övülecek bir davranışta, yardımda bulunmak.
 • (Bir şeyde) Hayır kalmamak: İşe yarar durumu kalmamak, artık işe yaramaz olmak.
 • Hayır sahibi: İyiliksever.
 • Hayır söylemek: Hayırlı söz söylemek, hoşa gitmeyecek söz konuşmamak.
 • (Bir şeyden) Hayır yok: O şey bir daha eski iyi durumun bulamaz.
 • Hayra alamet: İyi bir durum belirtisi.
 • Hayra karşı: İyilikle, hayırlı olması dileğiyle.
 • Hayra yormak: Düş ya da kehaneti iyi olumlu yönde yorumlamak.
 • Hayırdır İnşallah:
  1. Anlatılan bir düşü iyiye yormak için söylenir.
  2. Şaşkınlık ve merak uyandıran olgular karşısında söylenir.
 • Hayrı dokunmak:
  1. İşe yaramak.
  2. İyiliğini görmek.
 • Hayrı olmamak: Yararlı, yardımcı olmamak.
 • Hayır ola (hayrola): "Ne var?", "ne oluyor?" anlamına gelip merak bildirir.
 • Hayrını gör: (Yeni alınan bir şey için) "Güle güle iyi günlerde kullan" anlamında ya da kırgınlık, alay belirtmek için söylenir.


İlgili atasözleri ve anlamları

İçinde "hayır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Hayır dile eşine (komşuna), hayır gele başına (ne dilersen eşine o gelir başına): (atasözünün anlamı) Yakınların için iyi şeyler dile ve yap ki, onlar senin için iyi şeyler dilesinler, yapsınlar.
 • Hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı: → Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını.
 • Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir: İlgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz dost ve komşularımız, hiçbir ilgi ve alakasını görmediğimiz hısımlarımızdan, bize daha yakındır.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.