Hayır nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (edat) "Yok, öyle değil, olmaz" anlamlarında kullanılan onamama, onaylamama ve inkar bildiren söz (evet karşıtı): - Bunu okudun mu? - Hayır, henüz değil.
 2. (isim) Karşılık beklemeksizin yapılan iyilik: Öyle ise bir hayır yapalım. (K. Tahir)
 3. (sıfat) İyi, yararlı, faydalı: Gelin bir hayır iş edelim, şunların gönülleri hoş olsun... (A. Sayar)


İlgili birleşik kelimeler


 • Hayırla anmak: Ölmüş bir kimsenin ardından iyi konuşmak.
 • Hayır dua etmek: İyi dileklerde bulunmak.
 • (Birinin) Hayır duasını almak: Birinin iyi dileklerini almak.
 • Hayırlı olsun:
  1. Hangisi hayırlı, iyiyse o olsun anlamında bir dilek sözü.
  2. Sonu iyi olsun.
 • Hayırlısı Allah'tan: (Bir sorun için gerekli çaba harcandıktan sonra) Sonuç Allah (c.c.)'nın dileğine bağlı anlamında kullanılır: Hayırlısıyla şu iş bir bitse.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "hayır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hayır beklememek: (deyiminin anlamı) İyilik ummamak, yararlı olacağını sanmamak.
 • Hayır etmemek:
  1. Yararı olmamak: Ona o kadar öğüt hayır etmedi.
  2. İyileşememek, düzelememek.
 • Hayır gelmemek: Yararı dokunmamak: Artık ondan size bir hayır gelmez.
 • (Bir şeyden) Hayır görmemek: O şey işine yaramamak.
 • Hayır işlemek: Din ve insanlık bakımından övülecek bir davranışta, yardımda bulunmak.
 • (Bir şeyde) Hayır kalmamak: İşe yarar durumu kalmamak, artık işe yaramaz olmak.
 • Hayır sahibi: İyiliksever.
 • Hayır söylemek: Hayırlı söz söylemek, hoşa gitmeyecek söz konuşmamak.
 • (Bir şeyden) Hayır yok: O şey bir daha eski iyi durumunu bulamaz.
 • Hayra alamet: İyi bir durum belirtisi.
 • Hayra karşı: İyilikle, hayırlı olması dileğiyle.
 • Hayra yormak: Görülen bir rüyayı iyi ve olumlu yönde yorumlamak: Gözlerinin her daim mahmur bakışını, ben pek hayra yoramıyorum. (H. Taner)
 • Hayırdır İnşallah:
  1. Anlatılan bir düşü iyiye yormak için söylenir.
  2. Şaşkınlık ve merak uyandıran olgular karşısında söylenir.
 • Hayrı dokunmak:
  1. İşe yaramak.
  2. İyiliğini görmek.
 • Hayrı olmamak: Yararlı, yardımcı olmamak.
 • Hayır ola (hayrola): "Ne var?", "ne oluyor?" anlamına gelip merak bildirir.
 • Hayrını gör: (Yeni alınan bir şey için) "Güle güle iyi günlerde kullan" anlamında ya da kırgınlık, alay belirtmek için söylenir.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "hayır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Hayır dile eşine (komşuna), hayır gele başına (ne dilersen eşine o gelir başına): (atasözünün anlamı) Yakınların için iyi şeyler dile ve yap ki, onlar da senin için iyi şeyler dilesinler, yapsınlar.
 • Hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı: → Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını.
 • Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir: İlgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz dost ve komşularımız, hiçbir ilgi ve alakasını görmediğimiz hısımlarımızdan, bize daha yakındır.
( 0 soru/yorum )