hayret:

Hayret nedir? İlgili deyim ve anlamı ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Beklenmedik, yadırganan bir şeyin yol açtığı şaşkınlık, şaşırma.
  2. (ünlem) Şaşılacak bir şey karşısında söylenir.

İçinde "hayret" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Hayret etmek: Şaşmak, şaşırmak, şaşakalmak.
  • Hayrete düşürmek: (deyiminin anlamı) Şaşırtmak, şaşkınlığa yol açmak.