katır:

Katır nedir? İlgili deyim atasözleri ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Yeşil bir alandaki bir katırın yandan görünüşü
Katır
  1. (zooloji) Eşekle kısrağın birleşmesinden doğan, büyük başlı, uzun kafalı, kısa yeleli, döllenme ve dölleme yetisi bulunmayan melez hayvan.
  2. (mecazi) İnatçı, huysuz, kaba saba.


İlgili deyimler


İçinde "katır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Katır inadı: (deyiminin anlamı) Aşırı inat yapmak.
  • Katır kuyruğu gibi kalmak: Bir işte ilerlemeden kalmak.


İlgili atasözleri


İçinde "katır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Katıra "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş: (atasözünün anlamı) Aşağılık duygusu içinde olan kişiler, oldukları gibi görünmekten kaçınır, salt iyi yanlarını göstermeyi yeğlerler.
  • Katıra (eşeğe) cilve yap demişler, çifte (tekme) atmış: Kaba ve ahmak kişinin, hoşa gitsin diye söyledikleri ve yaptıkları da kendisi gibi kaba ve inciticidir.