Katır nedir ne demektir? Katır ile ilgili deyim atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yeşil bir alandaki bir katırın yandan görünüşü
Katır
  1. (zooloji) Eşekle kısrağın birleşmesinden doğan, büyük başlı, uzun kafalı, kısa yeleli, döllenme ve dölleme yetisi bulunmayan kısır ve melez hayvan: Katırın babası merkep olsa ekseriya benzer yanı ata olur. Eğer babası at olup anası eşek olsa katırın ekser benzerliği eşeğe olur. Acayibtendir ki her âzâsı anasıyla babasının âzâları arasındadır ki ne apaçık babası, ne apaçık anası gibidir. (O. Ş. Gökyay)
  2. (mecazi) İnatçı, huysuz, kaba saba: Katırın teki olduğunu ve onunla evlenmemesi gerektiğini söylemişti.


Katır ile ilgili deyimler


İçinde "katır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Katır inadı: (deyiminin anlamı) Aşırı inat yapmak: Katırın inadı meşhurdur, onunla sahibi bile baş etmekte büyük zorluklar çeker. (A. Kurdoğlu)
  • Katır kuyruğu gibi kalmak: Bir işte ilerlemeden kalmak.


Katır ile ilgili atasözleri


İçinde "katır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Katıra "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş: (atasözünün anlamı) Aşağılık duygusu içinde olan kişiler, oldukları gibi görünmekten kaçınır, salt iyi yanlarını göstermeyi yeğlerler.
  • Katıra (eşeğe) cilve yap demişler, çifte (tekme) atmış: Kaba ve ahmak kişinin, hoşa gitsin diye söyledikleri ve yaptıkları da kendisi gibi kaba ve inciticidir.
( 0 soru/yorum )