Kader nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 62
Açılan ve içinden ışıklar saçan üzerinde kader yazılı kitap
Kader
Kader, değişmez ve değiştirilemez bir iradeyle (Allah tarafından olacakların önceden bilinerek) gerçekleşeceklerin önceden yazıldığı kitap, alın yazısı, yazgı demektir: Kader, Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin hepsinin yerini, zamanını, şekillerini ve her türlü özelliklerini ezelde bilip, bu bilgisi üzerine takdir ve tespit etmesi demektir. Kaza ise Allah Teala'nın ezelde, ilmi üzerine takdir ve tespit etmiş olduğu şeyleri, gerçekleşme zamanı gelince, ezeldeki ilim ve iradesine uygun olarak yaratmasıdır. (H. Döndüren)


İlgili birleşik kelimeler


 • Kader birliği: İyi ve kötü günlerde aynı durum ve sonu paylaşma durumu: Mağarada ölüm tehlikesi içinde kader birliği yapmışlar nice zorluklara birlikte göğüs germişlerdi. (H. Köroğlu)
 • Kader çizgisi: Allah tarafından insanın başına gelmesi ezelde kararlaştırılmış olan şeyler; alın yazısı, baht, ezelî takdir: Bilirim ki, bütün bunlar kader çizgisi içinde olup durmaktadır. Teslimiyet kılıcıyla kadere itiraz ipini kesince, zikr-i ilâhîye erişilmiş olur. (M. Kaya)
 • Hasbelkader:
  1. Rastlantı sonucu olarak (daha çok bu anlamda kullanılır), kendi gayreti olmadan, tesadüfen: Böyle bir iş yapmayı, böyle bir yerde çalışmayı sen kendin mi tercih ettin, yoksa hasbelkader burası mı oldu? (M. Şen). Oradan hasbelkader geçen birilerinin yardım etmesini beklemekten başka çaremiz yoktu. (Bir Kayıkta Üç Kafadar)
  2. Yazgıdan dolayı, kader gereğince: Neyse sadede geleyim! Hasbelkader bu çağda, bu memlekette, bu sıralarda dünyada hayatımız idame ettiriyoruz (Z. Menak). Malûmdur ki, insan, hasbelkader çok yollara sülûk eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. (S. Çetinoğlu)


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "kader" kelimesi geçen ya da o anlama gelen deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • Kader böyle imiş (Kaderde varmış): Başa gelen nahoş bir durum karşısında söylenen tevekkül ve kadere rıza sözü: Sen de ve Allah da biliyor ki ben günahsız bir musibete uğradım. Kader böyle imiş. Sabır ve tahammül etmelidir. Belki hayır da bundadır (S. Ağaoğlu). Kaderde varmış bir kere ne yapsak önüne geçemezdik. (H. F. Gözler)
 • Kadere boyun eğmek: "Yazgısını, talihini kabul etmek" anlamında bir deyim: Kadere büsbütün boyun eğdi; kendini çırpınmadan, isyansız, akıntıya bıraktı. (R. H. Karay)
 • Kadere meydan okumak: (deyiminin anlamı) Alın yazısının kişisel iradeyle değiştirilebileceğine inanarak savaş vermek: İnşallah de... Kadere meydan okumağa gelmez... (H. E. Adıvar). Elleri, birbirinin avucunda, gözleri birbirinin içinde, kadere meydan okuyan iki gönül halinde, yürüyorlar, gidiyorlar! (E. M. Karakurt)
 • Kaderin buyruğuna boyun eğmek: Başa gelene katlanmak: Kendini uzun uzun müdafaa ettiyse de kalbi sonunda yine onu suçlu çıkardı. Ve neticede kaderin buyruğuna boyun eğdi.
 • Kaderine küsmek (talihine küsmek): Karşılaştığı talihsizliklerden ümitsizliğe düşüp mücadeleyi bırakmak, hayata karşı küskün bir durum almak: Mukadderat! Diye söyleniyordu. Nihayet kaderine küstü ve göz yaşlarını kalbine akıtarak gidip kamarasına kapandı. (S. İ. Sedes)
 • Kaderine terk etmek: Yardım veya müdahale edebilecek iken etmemek, kendi haliyle baş başa bırakmak: Artık işe yaramadığı için kaderine terk edilmiş bir çoban köpeğiydi. (C. Kavukçu)
 • Allah'ın emri: Kader: Rasûlullah'ın vefatı Abdullah bin Zübeyr'e çok ağır gelmişti. Ancak ne yapabilirdi ki; Allah'ın emriydi. Mecburen boyun eğiyordu. (M. Şakir)
 • Alnına yazılmak: Kaderinde bulunmak, ezelde kader olarak belirlenmiş olmak: Ölüm, insanların alnına yazılmıştı... (Yaşanmayan Zaman). Yiğidin alnına yazılan gelir. Acaba onun alnına ne yazılmıştı ve ne gelecekti. (E. Hiçyılmaz)
 • Alnının kara yazısı: Kötü kaderi, kötü talihi: Amanın a dostlar! Nedir benim bu başıma gelenler? Vah, alnımın kara yazısı! Pederim duyarsa ben ne cevap veririm? (C. Kudret)
 • Kazaya rıza göstermek:
  1. Kadere, alın yazısına boyun eğmek: Kazaya rıza, kanaatin başıdır. Kazaya rıza, ibadetin başıdır. (Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.)
  2. Yargıya, verilen hükümlere boyun eğmek: Israr ettikçe inat ediyor ve Paşa'ya esaret kararının tatbikinden vazgeçmiyorlardı. Artık kazaya rıza göstermekten başka çıkar yol kalmıyordu. (E. Subaşı)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "kader" sözcüğü geçen veya o anlama gelen atasözleri ve açıklamaları:
(* yaygın bilinen)

 • Kader olmayınca kadir bilinmez*: (atasözünün anlamı) Bir kimse ne kadar iyi insan olursa olsun, talihsiz biriyse değeri bilinmez.
 • Kaderde varsa görülür (Alında yazılan, görülür): Allah insanın kaderini nasıl yazmışsa olduğu gibi yaşamak zorundadır.
 • Kaderden kaçılmaz: İster kötü olsun, ister iyi olsun, kaderinde ne varsa insan bunları yaşamak zorundadır.
 • Kadere keder olmaz: İnsan kaderini olduğu gibi kabul etmelidir, keşkeler ile kendini fazla üzmemelidir. Kaderine karşı gelmek Allah'a karşı gelmektir. Onun için isyan etmek veya üzülmek doğru değildir.
 • Kaderin yaptığını kimse yapamaz: Hayat boyunca insanın başına iyi veya kötü öyle şeyler gelir ki olacak şeyler olmaz, olmayacak şeyler oluverir. Bunları yapmaya insanın gücü yetmez. Çünkü bunun olmasını isteyen Alemlerin Rabbidir.
 • Kaderinde (kısmetinde) ne varsa kaşığında o çıkar: Her insan ancak kaderinde, kısmetinde olanı elde eder.
 • Acele etsen de iş olacağına varır: Aceleciliğin bir yaran yoktur, çünkü acele edilse de edilmese de bir iş kadere uygun olarak sonuçlanır.
 • Akacak kan damarda durmaz*: Kişi, alın yazısında olanla kesinlikle karşılaşır.
 • Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz*: Alın yazısı ne ise o olur.
 • Allah'ın dediği olur: İnsanların kaderi Allah'ın elindedir. O ne derse o olur.
 • Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovar*: Allah'ın takdiri ile bir kimsenin başına olumsuzluklar gelecekse hiç kimse onun kaderini değiştiremez.
 • Allah'tan yazılmış başa gelecek: Bir insanın hayatı iyi veya kötü tüm yaşadıkları veya yaşayacakları Allah tarafından belirlenmiştir.
 • Alın yazısı değişmez: İnsanın kaderinde ne varsa onu yaşamak zorundadır. Bunun aksi mümkün değildir.
 • Alına yazılan başa gelir* (Alnın yazısı, başa gelir): "Kişi, kaderi ne ise onu görür" anlamına gelen bir atasözü.
 • Atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta*: Ana baba, çocuğuna mutlu bir yaşam sağlamaya çalışır ancak kaderde yazılı olan gerçekleşir.
 • Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa: İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın, başına gelecek olaylar kaderinde yazılıdır.
 • Felekle dövüşen akıbet yenilir: Bir insan kaderiyle yaşamak zorundadır. Kaderini değiştirmesi mümkün değildir.
 • Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür*: Kişi hasta da olsa, sağlıklı da olsa ancak kaderinde yazılı eceli geldiğinde ölür.
 • İnsan kısmetini aramazsa kısmeti insanı arar: Allah bir şeyi insana uygun görmüşse o şey insanı nerde olsa gelir bulur.
 • İş olacağına varır*: Kişi kaderin çizdiği doğrultuda sonuçlanacak bir olayın akışını değiştiremez.
 • Kaşığa ne gelirse bahtına: Bir insanın karşılaştığı her şey kaderinde yazılandır. Onun için kabul etmekten başka çaresi yoktur.
 • Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar* (Kısmetten fazlası olmaz): Kişi ne kadar çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.
 • Kısmetse gelir Hint'ten Yemen'den; kısmet değilse ne gelir elden: Bir şey bizim kısmetimizse en uzak yerlerden bile gelip bizi bulur, kısmetimizde yoksa ne yapsak boşunadır.
 • Kul yazısını, baş sızısını çeker: İnsanın yaşamakta olduğu kaderini veya yaşamının getirdiği zorlukları kabul etmesi ve sabırla karşılaması gerektiğini vurgular.
 • Ne gelirse kula, Hak'tan gelir: Her şey insanın kaderinde yazılıdır. Bu kaderi de hazırlayan Allah olduğuna göre sonuçta her şey Allahtan gelir.
 • Olacak ile öleceğe çare yoktur (bulunmaz)*: Kişinin alnına ne yazılmışsa mutlaka başına gelir.
 • Takdire yazılan tedbirle bozulmaz (Takdir, tedbiri bozar): Önlem alınsa da alın yazısı değişmez.
( 62 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 62


Anonim:
teşekkürler :)
4/10/11 21:52
Anonim:
you are welcome
22/9/14 14:02
Anonim:
artist
22/9/14 17:01
Anonim:
Alemsiniz
24/9/14 21:24
Anonim:
saolun :D
3/10/15 19:43
Anonim:
Allah Razı Olsun Din Ödevi İçin Lazımdı Saolun
12/10/15 20:13
Anonim:
Tşk
10/10/12 20:08
Anonim:
sağolun canlarr :)
17/10/12 18:13
MİSS UKALA:
çok teşekkür ederim. Tam da kaderime küsmüşken hızır gibi yetiştiniz.
18/9/13 21:42
Anonim:
ESPRİ Mİ YAPTIN
17/9/14 17:49
Anonim:
YO ŞAKKA YAPTI !!!
7/1/15 22:53
Anonim:
yaa... cookkkk az sey koymuşsunuz
16/9/14 15:47
Anonim:
kaderde ne varsa o kadar
16/9/14 15:55
Anonim:
Az ama teşekkürler
16/9/14 16:30
Anonim:
Katılıyorum
16/9/14 16:30
Anonim:
Cook teşekkürler dersimde yardimci oldu:)
17/9/14 20:18
Anonim:
Sakın kader deme,
Kaderin üstünde bir kader vardır,
Ne yapsalar boş,
Göklerden gelen bir karar vardır.
18/9/14 17:46
semih:
süper
18/9/14 19:57
Anonim:
bi söz de benden

olduğu kadar, olmadı mı o kader
18/9/14 20:06
Anonim:
çok iyi teşekkür ederim.
19/9/14 16:16
Ubaranuznn:
eywllah kardslr
19/9/14 17:06
Anonim:
Çok saolun bitanesiniz .
19/9/14 19:24
Anonim:
Çok teşekkürler ödevime çok yardımcı oldu biraz kısa ama olsun;)
20/9/14 15:51
Anonim:
Çok kısa biraz daha çok örnek ve açıklama olsaydı daha iyi olabilirdi
20/9/14 15:52
Anonim:
Aynn
20/9/14 17:58
Anonim:
Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz teşekkürler
21/9/14 20:12
Anonim:
teşekürederim
21/9/14 20:31
Anonim:
hiç beğenmedim çok kısa
22/9/14 14:26
Anonim:
Allah razı olsun mümin dostlar işime çok yaradıı
22/9/14 14:35
Anonim:
Kısa ama olsun sağolun :))
22/9/14 15:46
Anonim:
tşk pek de ii değil ama
23/9/14 18:01
Anonim:
Salun cok işime yaradı anka k.... :)
23/9/14 20:45
Anonim:
zuhahahh herkes din odevi için yapmış
24/9/14 17:19
Anonim:
Ne icin yapacaktikya fenmi matmi
29/9/14 18:28
Anonim:
teşekkür ederim herkese yardımınız için (din odevi)
29/9/14 13:56
Anonim:
aynn din ödevi
30/9/14 19:40
Anonim:
Saolun cok iyi(not3)
29/9/14 18:27
Anonim:
güzelmiş gerçekten beğendim,teşekkür ederim... :)
29/9/14 21:28
Anonim:
çook saolun baklım hoca az bulcak m
30/9/14 19:41
Anonim:
ALLAH RAZI OLSUN MÜMİNLER
30/9/14 19:41
Anonim:
Teşekkür ederim :)
8/10/14 10:33
Anonim:
süper 10 numara (dinn)
12/10/14 19:58
Anonim:
Süper
29/9/15 19:07
Anonim:
İşime baya bii yaradı emekleriniz için teşekkür ederimmmm :) :) :D :D
( çok resmi konuştum bee )
1/10/15 20:43
admin:
bişey değil :)
2/10/15 03:18
Anonim:
ben hiç beyenmedim bu ne ya bir tane atasözü mü olur gerizej-kalılar ben hiçbeyenmedim benmde sayfam var ama orda 100 tane deyim 100 tane atasözü 100 tane özdeyiş var bu ne biçim sayfa be iğrenç h,ç beyenmedim
11/10/15 11:31
admin:
ilginçmiş. mademki bu konuyla ilgili 300 tane atasözü deyim ve özdeyişiniz var öyleyse bu sayfada ne işiniz var. belli ki yalan söylüyorsunuz. ayrıca zekamız belgi geri olabilir ama sizden oldukça ileri olduğu kesin. geçmiş olsun dileklerimle..
11/10/15 23:16
Oha:
Cok az daha cok olmali
5/12/16 19:11
Anonim:
kader ile ilgili deyim.iyimser olursa iyi olur
19/9/17 19:07
Anonim:
bıdı bıdı yapacağınıza adam akıllı cevap versenize sanki bana ingilizler
18/9/18 17:02
Anonim:
Saolunnnn😝
22/9/18 20:23
Anonim:
vallaha işime yaradı eksi almayacagım
24/9/18 18:19
Anonim:
Sohbet ortamı?
O zaman yeni facebook hayırlı olsun
Gençler...


24/9/18 21:01
Anonim:
İğrenç olmuş canısı
25/9/18 21:24
jonny sins:
ıyımıss
26/9/18 18:29
Anonim:
DİN ÖDEVİ İÇİN LAZIMDI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
29/9/18 14:08
Anonim:
Çok güzel çok sağolun teşekkür ederim Allah razı olsun
3/10/18 14:44
Anonim:
cok yardımcı oldu saolun
10/9/19 20:23
Anonim:
Teşekkürler 8. sınıf hazırlık çalışmaları için lazımdı :)
10/9/21 21:12
Anonim:
Tşk
12/9/22 19:20
Anonim:
Bir tane daha atasözü lazımmmm
15/9/22 16:18
Anonim:
Deyimler ve atasözleri için çok teşekkür ederim adeta kaderim değişti..
19/9/23 17:41