kadın:

Kadın ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0

Kadın ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "kadın" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Kadın kadıncık: Evini iyi çeviren, kendi halinde kadın.
  • Kadın olmak: Evini, kocasını yönetmesini iyi bilmek.
  • Kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası: (deyiminin anlamı) Yasa dışı ve geleneğe aykırı ilişkiler kadınlar için yüz karası olduğu halde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar.
  • Kadınlar hamamı: Herkesin birden konuştuğu, çok gürültü edilen yer.


Kadın ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "kadın" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Kadının fendi erkeği yendi: (atasözünün anlamı) Kadınlar, erkeklerden daha kurnazdırlar. Türlü türlü oyunlarla erkekleri kandırırlar.
  • Kadının (cahilin) sofusu, şeytanın maskarası: Sofu kadınlar, kendilerini bilinçsizce ibadete adayarak evleriyle, işleriyle gerektiği gibi ilgilenemezler.
  • Kadının şamdanı altın olsa mumu dikecek erkektir: Kadının çeyizi ne kadar zengin, yardımı ne ölçüde çok olursa olsun, evin giderlerini karşılayan erkektir.