Kanat nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir kuzey sumrusu kuşunun havada uçarkenki açık ve güzel kanatları
Kuş kanadı (Kuzey Sumrusu)
 1. Kuşlarda, yarasalarda ve arı, sinek, kelebek vb. böceklerde vücudun her iki yanında yer alan ve yukarı aşağı hareket ettirildikçe uçmayı sağlayan organ.
 2. Uçaklarda havada durmayı sağlayan ve gövdenin her iki yanında yer alan uzun ve yassı bölüm.
 3. İki kanatlı bir kapının açık kapı kanatları
  Kapı kanadı
  Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin hareket eden kapağı (eğer kapaklar çok ise her bir kapağı): Üç kanatlı bir demir kapısı vardı (A. Özyalçıner). İki kanatlı kapı yanlara açılıyor.
 4. İki taraflı şeylerde yan, taraf: Perde kanadı.
 5. (teknik) Türbin, kompresör ya da fırıldak biçiminde olan şeylerde bir akışkanı harekete geçiren madeni bölüm: Pervane kanadı. Yel değirmeni kanadı.
 6. Öküz ve at arabalarının iki yanını yükseltmek böylece daha fazla yük koyabilmek için konulan parmaklık, angıç.
 7. (askeriye) Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri: Sağ kanat saldırıya geçti.
 8. Giyecek ve kumaşların uzunluğunun yarım eni.
 9. (mecazi) Meclis, parti vb. grup ve topluluklarda düşünce bakımından ayrılmış tarafların her biri: Bu yıllarda tarafları net bir biçimde "sağ" ya da "sol" kanat olarak ayırmak zordu. (H. Gerger)
 10. (spor) Futbol, hentbol vb. takımlarının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.
 11. (botanik) Bazı tohumlarda dışta bulunan bir uzantı.
 12. Geniş olmayan tezgahlarda dokunmuş ensiz kilim, sicim, sili, sumak ve halı dokumaları: Halının bir kanadını dokuduk.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Kanat açmak:
  1. Uçmak.
  2. Gemi yelkenlerini şişirmek.
 • Kanat çırpmak: (Uçabilen hayvanlar için) Kanatlarını hareket ettirmek.
 • Kanat sürgüsü: Kapı kanatlarının alt ve üstüne konan, dikey olarak çekilip sürülerek kapının açılıp/kilitlenmesini sağlayan sürgü.


İlgili atasözü ve deyimler


İçinde "kanat" kelimesi geçen atasözü, deyimler ve açıklamaları:

 • Kanat açmak (germek): (deyiminin anlamı) Birini korumak, himaye etmek.
 • Kanat alıştırmak: Bir işe alışmaya çalışmak.
 • Kanat vermek: Hızlandırmak.
 • (Birini) Kanadı altına almak (birinin üstüne kanat germek): Korumak, himayesine almak.
 • (Birinin) Kanadı altına sığınmak: Birine güvenerek koruyuculuğunu dilemek.
 • Kanatsız kuş olmaz: (atasözünün anlamı) Gerekli olanaklarla, araç ve gereçlerle donanıp güçlenmeden amaca varılamaz.
( 0 soru/yorum )