kanat:

Kanat ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "kanat" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Kanat açmak (germek): (deyiminin anlamı) Birini korumak, himaye etmek.
  • Kanat alıştırmak: Bir işe alışmaya çalışmak.
  • Kanat vermek: Hızlandırmak.
  • (Birini) Kanadı altına almak (birinin üstüne kanat germek): Korumak, himayesine almak.
  • (Birinin) Kanadı altına sığınmak: Birine güvenerek koruyuculuğunu dilemek.
  • Kanatsız kuş olmaz: Gerekli olanaklarla, araç ve gereçlerle donanıp güçlenmeden amaca varılamaz.