Kaş ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?


Kaş

Kaş ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "kaş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
  • Kaş atmak: Kaşlarını oynatarak bir şeyler anlatmaya çalışmak.
  • Kaş göz etmek: (deyiminin anlamı) Kaşlarını, gözlerini oynatarak işaret etmek, işmar etmek.
  • Kaş yapayım derken göz çıkarmak: İşi düzelteyim derken büsbütün bozmak.
  • Kaşının altında gözün var dememek: Birini incitecek yada gönlünü kıracak bir şey söylememek, en ufak bir eleştiride bulunmamak.
  • Kaşla göz arasında: (deyiminin anlamı) Kimsenin sezmesine olanak vermeyecek denli kısa bir zaman içinde, pek çabuk.
  • Kaşlarını çatmak: Kaşları birbirine yaklaştırarak öfkeyi belli edecek durum takınmak.

Kaş ile ilgili atasözü

İçinde "kaş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

Kaş ile göz, gerisi (kalanı, dahası, artanı) söz: (atasözünün anlamı) İnsanın kaşı gözü güzel olduktan sonra başka yerlerinin güzel yada çirkin olması önemli değildir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.